img_3Hei, hallo

Hopp! Kreativ står for hopp for kreativitet. Oversatt til kreativitetstreninger og brainstorm under veiledning. Inspirerende, treffsikkert og fremfor alt effektivt.

 

Alléé Hopp!

Min måte å tenke og jobbe på, tar utgangspunkt i ideen om et levende, bevegelig sinn. Humor, intuisjon og en solid dose menneskelig innsikt dominerer. Min viktigste drivkraft er lek i arbeidet. At dette bidrar til suksess er et faktum.

 

Hopp! Norway

Jeg bor for det meste i Amsterdam men er også regelmessig å finne blant de norske fjorder, hvor jeg bodde i fem år. Fra denne norsk-nederlandske kombinasjonen henter jeg inspirasjon til mine aktiviteter, mitt nettverk og mine kunder.